Ulga na start dla predsiębiorców w Polsce

Ulga na start dla przedsiębiorców w Polsce

Jest to świadczenie, które można zastosować jako jedno z pierwszych - w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce.

Ulga na start dotyczy wyłącznie samego przedsiębiorcy, a jeśli zatrudnia on pracowników, składki opłacane są za nich w całości.

Kto może liczyć na pomoc na start?
Istnieją jasno określone wymogi, po spełnieniu których można skorzystać z Ulgi na start:

• Dotyczy wyłącznie osób fizycznych, czyli przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) lub wspólników spółek cywilnych.
• Osoba prowadzi działalność gospodarczą w Polsce po raz pierwszy lub nie prowadziła działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Okres ten może obejmować zarówno likwidację działalności, jak i jej zawieszenie.
• Wykonywana działalność nie jest związana z osobą, która w bieżącym i/lub poprzednim roku kalendarzowym była pracodawcą przedsiębiorcy ubiegającego się o świadczenie. Ma to na celu wyeliminowanie celowego przenoszenia pracowników na umowy B2B (lub inne podobne) w celu zaoszczędzenia na składkach.
• Osoba nie jest ubezpieczona w KRUS.

Ważne, że w okresie korzystania z ulgi na start osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu i płaci składki tylko na to ubezpieczenie.