Podwyżka podatku od nieruchomości w 2024 roku

Podwyżka podatku od nieruchomości w 2024 roku

Ministerstwo Finansów RP ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.

Od stycznia właściciele domów i przedsiębiorcy zapłacą za nieruchomości o ~15% więcej niż w 2023 roku.

To najwyższy wzrost podatków lokalnych w ostatnich latach. Oficjalnie wiąże się to z ogromnymi danymi o inflacji. Dla przykładu, według danych opublikowanych przez GUS, w 2024 roku podatek od budynków mieszkalnych może wynieść maksymalnie 1,15 zł/mkw., czyli o 0,15 zł za metr kwadratowy więcej niż w 2023 roku.

Osoby fizyczne płacą podatek w częściach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada bieżącego roku. Wysokość wpłat ustala organ podatkowy właściwy ze względu na lokalizację przedmiotów opodatkowania – administracje gmin, starostwa lub prezydentowie miast.

Zgodnie z prawem wpłata nie jest dzielona na części, jeśli jej kwota nie przekracza 100 zł. W takim przypadku całość podatku uiszczana jest jednorazowo w dniu zapłaty pierwszej raty.