Najbardziej poszukiwane zawody w Polsce w 2023 roku

Najbardziej Poszukiwane Zawody w Polsce w 2023 roku

Niedawno została sporządzona lista zawodów, które będą najbardziej poszukiwane na rynku pracy w 2023 roku.

W większości zawody te związane są z pracą fizyczną; praca opiekuńcza; działania w zakresie edukacji i medycyny, o czym świadczy rządowy raport „Barometr Zawodów 2023”.

Na liście najbardziej deficytowych zawodów w Polsce na rok 2023 znalazły się:
• Stolarze budowlani, stolarze
• Dekarze
• Budowlańcy
• Monterzy konstrukcji budowlanych
• Murarze i tynkarze
• Spawacze
• Ślusarze
• Pracownicy prac wykończeniowych na budowie
• Elektrycy, elektromechanicy
• Kierowcy autobusów, ciężarówek i TIR
• Mechanicy pojazdów samochodowych
• Kucharze
• Fizjoterapeuci i masażyści
• Lekarze, pielęgniarki i położne
• Psychologowie i psychoterapeuci
• Pracownicy magazynowi
• Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i technicznych, szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych
• Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, maszyn do cięcia
• Osoby opiekujące się osobami starszymi lub niepełnosprawnymi
• Specjaliści ds. księgowości
• Samozatrudnieni księgowi

Przypomnijmy, że w Polsce wiele sektorów gospodarki cierpi na braki kadrowe, zwłaszcza po powrocie wielu mężczyzn z Ukrainy do Ojczyzny. Według prognoz w 2023 r. utrzyma się popyt na pracowników z zagranicy, a obywatele Ukrainy nadal będą priorytetem zatrudnienia dla polskich pracodawców.