Rewolucyjne zmiany nieruchomości w Polsce

Rewolucyjne Zmiany na Rynku Nieruchomości w Polsce

Zniesienie podatku PCC 2% w Polsce dla pierwszych mieszkań

Wtórny rynek nieruchomości w Polsce dzięki nowemu prawu przeszedł istotne zmiany. Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie 2% podatku PCC (Podatek od czynności cywilnoprawnych) przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym.

Warto zaznaczyć, że podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) dotyczy wyłącznie wtórnego rynku nieruchomości. Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku finansowego.

Zgodnie z nowymi przepisami zniesienie podatku PCC dotyczy zakupu własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, jeżeli nabywca nie posiadał wcześniej innego lokalu mieszkalnego. Jeżeli jednak nabywca posiadał już udział we własności, zwolnienie podatkowe nie ma zastosowania, jeżeli udział ten przekracza 50% lub został odziedziczony.